מכירה
ירושלים
דירה
02-5663040
קטמון הישנה

בקרטמון-הישנה!!! (הפלמ"ח) בבניין אבן, 2.5 מרווחת ומטופחת, ק"א, 1,850,000 בלבד! זהר בית-שמואל (לשכת המתווכים), 02-5663040

חפש בלוח העיר
נגישות