מכירה
ירושלים
דירה
052-2867440
גבעת מרדכי

בגבעת-מרדכי, 3.5 חד' ק"א, משופצת ומושקעת, כיוונים טובים, בתהליך מתקדם לתמ"א לתוספת חדר + מרפסת. 2,000,000 ש"ח., 052-2867440

חפש בלוח העיר
נגישות