ירושלים
02-6783918
הולילנד

3.5 מוארת ומרווחת, מרפסת לנוף מדהים למלחה, מחסן גדול, משופצת, מושקעת ויפה, "תיווך כ.א.ן" גדעון כהן 050-9204455, 02-6783918

חפש בלוח העיר
נגישות