• מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  מקס נורדאו
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-5084818
  רואה ים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  03-5062395
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רוטשילד 39
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  באלי כהן 8
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3333355
  מבצע סיני
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2223855
  זרובבל
 • מכירה
  בת ים
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2223855
  קדושי קהיר
 • מכירה
  בת ים
  1,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  רמת יוסף
 • מכירה
  בת ים
  2,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-2333923
  באלקטרה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  רזיאל
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  יוספטל
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  פארק הים
 • מכירה
  בת ים
  1,385,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  דנין
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5681900
  אלמליח
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7498431
  במרכז האיכותי והשקט
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מרכז
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-6632226
  בר אילן
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
  כ"ט בנובמבר
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
  כ"ט בנובמבר
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4417979
  בר יהודה
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-3319792
  בר אילן
 • מכירה
  בת ים
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-3319792
  רמז
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4808800
  בעירייה
 • מכירה
  בת ים
  1,780,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8896852
  ש"י עגנון
 • מכירה
  בת ים
  2,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5556789
  בן גוריון
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5556789
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5300685
  ירושלים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  במשה שרת
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  ברבינוביץ
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  בהרב מימון
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  אנה פרנק
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-3356688
  הרב מימון
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  החשמונאים
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  וותיקים
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  בר יהודה
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5627721
  ותיקים
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  055-6650814
  יאנוש קורצ'אק
 • מכירה
  בת ים
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  סוקולוב
 • מכירה
  בת ים
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
  מציאה
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5556872
  מציאה
 • מכירה
  בת ים
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5556872
  + חצי, דקה מהים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-7508874
  בנביאים 6
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-3847926
  ההגנה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-3847926
  כצנלסון
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  קרייתי
נגישות