• מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,570,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2337305
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3333355
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  03-5084818
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-5867870
 • מכירה
  בת ים
  1,240,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6629819
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-7282862
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5514673
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-4417979
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-2516540
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-3611151
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,230,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-3333355
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-2732836
 • מכירה
  בת ים
  1,170,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6573359
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5706388
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  1,220,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,090,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-5627721
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  1,050,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  050-5762389
 • מכירה
  בת ים
  1,070,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5586470
 • מכירה
  בת ים
  1,430,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-7316455
 • מכירה
  בת ים
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-4444814
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5706388
 • מכירה
  בת ים
  1,090,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-2516540
חפש בלוח העיר