• מכירה
  ראשון לציון
  3,690,000 ₪
  וילות ודירות גן
  050-7272426
  בנווה חוף - קוטג' + יחידות
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  050-2325209
  בפרס נובל היוקרתי
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  052-2509379
  קוטג'ים בדקלים + משולש ז'בוטינסקי
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! נווה חוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  052-3581302
  בנווה-ים, במיקום מעולה
 • מכירה
  ראשון לציון
  5,290,000 ₪
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  052-6100364
  נחלת הוותיקה
 • מכירה
  ראשון לציון
  3,590,000 ₪
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  -
  בלקינד שמשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  054-6721928
  חיים בן אפרתי
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,990,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  054-5965886
  בשכונת מישור הנוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  -
  צמוד לרביבים
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  -
  נווה ים קוטג' יוקרתי
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים - קוטג' באיזור מבוקש
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,750,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5 חדרים
  050-6778111
  בכרמים - דירת גן
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,890,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5 חדרים
  050-3349899
  קוטג'
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,500,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5.5 חדרים
  -
  בית פרטי קרוב למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-4414204
  בנחלת יהודה
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,090,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  -
  רח' הבשן - שכ' רמז
 • מכירה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  5 חדרים
  050-8225432
  בשיכון המזרח - בית פרטי
 • השכרה
  ראשון לציון
  2,990 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-9151515
  ברמת אליהו
 • השכרה
  ראשון לציון
  11,250 ₪
  וילות ודירות גן
  8 חדרים
  050-2890320
  חדרים בנווה דקלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,450,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  054-3072262
  פרוייקט מפואר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,800,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  052-7407701
  מרכזית
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5.5 חדרים
  -
  כצנלסון
 • השכרה
  ראשון לציון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים - קוטג'
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-7803938
  בכלניות
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  054-2385953
  בנאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-3349899
  משמר הירדן
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-5300005
  קרית הלאום
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,150,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  054-5200827
  בקרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-7508874
  חיל האוויר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-7508874
  חיל החימוש
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,600,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  054-8862767
  בשכונת רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,800,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  055-9333671
  בנווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-6778111
  בצוריאל
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-5662391
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  -
  בנווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-8225432
  בלעדי! בגני אסתר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  -
  מאירוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,730,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  03-9500435
  + ממ"ד, מ"ש מעלית
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,765,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-7407701
  סלון גדול
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  03-7290228
  כ-4 חד' מסודרת
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  054-7767361
  להשקעה רווחית -זכות
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4.5 חדרים
  052-2505966
  בנווה ים מרווחת
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-5562422
  בנווה חוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,830,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  -
  פופל
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,990,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-3528933
  נווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-4600960
  מרכזית ושקטה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6363011
  במערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6494822
  נווה ים
חפש בלוח העיר
נגישות