• מכירה
  ראשון לציון
  2,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-7410675
  מפוארת וחדשה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-4438273
  גני אסתר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-7272338
  גני אסתר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,620,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-9333671
  במרכז השקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
  במערב החדש
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
  בקריה
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,050,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! בקוקיה - נווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-2505766
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,000,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-2769976
  בפואבלו
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-8054883
  דירות 4 חדרים חדשות מקבלן, החל מ-
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-5662391
  כרמים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-5662391
  אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,620,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  מישור הנוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
  במיקום מרכזי
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6778111
  נווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,620,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7290221
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7290222
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3723795
  גדולים מול גן העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,180,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  מרכזית ושקטה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,500,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-7272338
  גני ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מרווחת ומשופצת
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,530,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  + חצי, תחילת רוטשילד
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  אברבנאל
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  בשכ' רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  בלב העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-9771233
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,440,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  הרותם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-9771233
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-9771233
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  03-7290228
  מציאה בהשומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  ברחוב שקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  בשכונת קדמת ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,575,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4438273
  קרוב למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4438273
  + חצי, במרכז השקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  055-9333671
  במרכז השקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,710,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,375,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  רביבים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-2505766
  במגדלי צרפתי
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,460,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2505766
  בהזדמנות בקרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2726173
  מול "גן בעברית"
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,230,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  רמת אליהו
חפש בלוח העיר
נגישות