• מכירה
  ראשון לציון
  1,595,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-9774787
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-2385953
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-7803938
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-9774787
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-3072262
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,050,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7290221
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  03-7290222
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,590,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7290222
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,200,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,580,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-9333671
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-4438273
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,800,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-5559979
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-2426547
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,620,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-8225432
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,970,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7272426
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-9333671
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,635,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,790,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,460,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,590,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,530,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2203316
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-8054883
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-5662391
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,350,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3459082
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-9598879
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-9598879
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,540,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-3072262
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,385,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7290222
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,530,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-8862767
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,520,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,090,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8329450
חפש בלוח העיר
נגישות