• השכרה
  בת ים
  3,200 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-2123555
 • השכרה
  בת ים
  3,500 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5514673
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-6003464
 • השכרה
  בת ים
  3,700 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-5627721
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-7363433
 • השכרה
  בת ים
  3,200 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5514673
 • השכרה
  בת ים
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-2654484
 • השכרה
  בת ים
  3,100 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-5525938
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  חדר אחד
  052-2597671
 • השכרה
  בת ים
  2,500 ₪
  דירה
  חדר אחד
  050-5514673
 • השכרה
  בת ים
  2,600 ₪
  דירה
  חדר אחד
  050-5514673
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  050-9104444
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  1.5 חדרים
  03-9623327
 • מכירה
  בת ים
  3,300,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  053-2333923
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  054-8896852
 • השכרה
  בת ים
  5,800 ₪
  וילות ודירות גן
  4.5 חדרים
  050-2123555
 • השכרה
  בת ים
  5,800 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  3.5 חדרים
  050-2123555
 • השכרה
  בת ים
  11,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  3,350,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  2,200,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  1,800,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-5300685
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-7407305
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5558160
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5558160
 • מכירה
  בת ים
  3,300,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  1,850,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,720,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-8896852
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3331238
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-3331238
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4670958
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7214847
 • מכירה
  בת ים
  1,570,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-3585007
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
חפש בלוח העיר