• מכירה
  בת ים
  2,400,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-7182323
  בן גוריון
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2237153
  בבניין חדש קרוב לים
 • מכירה
  בת ים
  1,930,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
  גינוסר - קו ראשון לים
 • מכירה
  בת ים
  1,780,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5764447
  זלמן שז"ר
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5764447
  שיכון וותיקים
 • מכירה
  בת ים
  2,100,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-7732569
  גינוסר
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5696622
  עוזיאל
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-7498431
  באיזור איכותי
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  חלמית
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת הנשיא - כ"ט בנובמבר
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5556872
  בהזדמנות נדירה!
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7214847
  ליבורנו
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  קרן קיימת
 • מכירה
  בת ים
  1,540,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  איזור הים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  בצפירה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  בבלפור
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  למבינים!
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  + חצי, קרובה לקניון
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  בהפועל
 • מכירה
  בת ים
  1,620,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8972994
  יוספטל
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7182323
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8505048
  רמב"ם
 • מכירה
  בת ים
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-9181394
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,100,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-9181394
  רמת יוסף
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6629819
  מציאה
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3356050
  אנה פרנק
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
  במנדלי
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-5556872
  88 מ"ר משופץ + מעלית
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  איזור הקניון
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  בר יהודה
 • מכירה
  בת ים
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
  הרצוג
 • מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
  יוספטל
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  העירייה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
  השלושה
 • מכירה
  בת ים
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2056000
  סוקולוב
 • מכירה
  בת ים
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2369190
  דניאל
 • מכירה
  בת ים
  1,395,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
  מציאה
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2369190
  חשמונאים 51
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-9082082
  פנקס
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5762389
  הרצל - ליד הים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-9082082
  + חצי, צפון מערב
 • מכירה
  בת ים
  1,230,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4444814
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-2237153
  ו-3.5 חד', מפוארות
 • מכירה
  בת ים
  1,195,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  קק"ל
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7214847
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8505048
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  בגדוד העברי
חפש בלוח העיר
נגישות