• מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,220,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  054-7711168
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,250,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  054-7282862
 • מכירה
  חולון
  2,590,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  03-6510000
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  03-6510000
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  2,350,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  052-2459808
 • מכירה
  חולון
  דירה
  5 חדרים
  03-6510000
 • מכירה
  חולון
  1,570,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  054-2259232
 • מכירה
  חולון
  דירה
  -
 • מכירה
  חולון
  2,050,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  054-5454835
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  050-9082082
 • מכירה
  חולון
  1,740,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-4426001
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  2,060,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,760,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,740,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,150,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8378324
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-3333355
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  03-5048657
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-2259232
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  1,795,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,860,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-5635064
 • מכירה
  חולון
  1,800,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5286027
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-3415244
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-3415244
 • מכירה
  חולון
  1,780,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2577189
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6271199
 • מכירה
  חולון
  1,850,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8548596
 • מכירה
  חולון
  1,375,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  053-8007007
 • מכירה
  חולון
  1,840,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  1,850,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  2,090,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  1,450,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-4528043
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-7282862
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7707380
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6737047
חפש בלוח העיר