• מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
  במזרח
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  03-7290228
  שכונת אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,399,999 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  בלעדי מעזבון!!! בקרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  יהודה לייב פינסקר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  שכונת כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  מרכז ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  03-7290228
  2 דקות הליכה מרוטשילד
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  אטרקטיבית ברמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  מיקום שקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
  כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  עסקת השבוע!
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,150,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  בהזדמנות
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  ברמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  במיקום מבוקש
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,150,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  בהזדמנות
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  במרת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,630,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  שכונת כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,460,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2203316
  קרובה למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  עסקת השבוע
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6027944
  שכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,475,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4557074
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  מישור הנוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  נווה אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  שכונת רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  בשכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  בשכונה מבוקשת
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,680,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2426547
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,840,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! חלום ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,570,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2426547
  קרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4319304
  בנאות אשלים בתזמורת
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4319304
  חייב להמכר!!!! בנאות שקמה בפרוייקט מבוקש
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  קדמת ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  שרירא
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  054-8862767
  וולפסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8228765
  בהזדמנות במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,160,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3633650
  אנילביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8228765
  בהזדמנות במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  054-8862767
  וולפסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,240,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8225432
  למשקיעים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,360,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-2203316
  במרכז העיר
חפש בלוח העיר
נגישות