• מכירה
  בת ים
  1,800,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,470,000 ₪
  דירה
  050-6962827
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  1,630,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4987500
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-3847926
 • מכירה
  בת ים
  1,790,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-9772220
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2564756
 • מכירה
  בת ים
  1,240,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-4862000
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,565,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  054-6988604
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  03-5062395
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5300685
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  2,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-3356688
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-3319792
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-3319792
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4417979
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8749155
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2369190
 • מכירה
  בת ים
  1,680,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
חפש בלוח העיר
נגישות