• מכירה
  בת ים
  1,950,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5706388
 • מכירה
  בת ים
  2,030,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4353136
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,560,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,980,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,595,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6494822
 • מכירה
  בת ים
  1,820,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-8749155
 • מכירה
  בת ים
  2,190,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  2,000,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  4,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  2,380,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  2,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,780,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8464533
 • מכירה
  בת ים
  1,930,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8464533
 • מכירה
  בת ים
  2,000,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  053-2333923
 • מכירה
  בת ים
  2,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5586470
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  03-5062395
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,745,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,240,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,470,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,580,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-4670958
 • מכירה
  בת ים
  1,370,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3331238
 • מכירה
  בת ים
  1,920,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  1,680,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  054-9225776
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2056000
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-4862000
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
חפש בלוח העיר