• מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  058-7070757
 • מכירה
  בת ים
  1,520,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-3611151
 • מכירה
  בת ים
  2,350,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-8749155
 • מכירה
  בת ים
  1,880,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5762389
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-6889040
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  050-5706388
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2732836
 • מכירה
  בת ים
  1,880,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-6890457
 • מכירה
  בת ים
  1,850,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-4987500
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6962827
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  053-8201917
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  055-9277876
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  055-8814833
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2325209
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6000399
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  050-9082082
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,470,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,220,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  054-6632226
 • מכירה
  בת ים
  1,360,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8260232
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8260232
 • מכירה
  בת ים
  1,499,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  055-6650814
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  054-9225776
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  054-7219964
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  053-8201917
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  1,329,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4808800
 • מכירה
  בת ים
  2,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5556789
חפש בלוח העיר