• מכירה
  בת ים
  1,395,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7291183
  שיכון וותיקים
 • מכירה
  בת ים
  1,545,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  ביאליק
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  איזור הקניון
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  ליבורנו
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7182323
  פנקס
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7182323
  מרכז
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  דרום מערב
 • מכירה
  בת ים
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4384448
  דרום מערב
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  הגפן
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  אנילביץ
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7732569
  המצבה
 • מכירה
  בת ים
  1,750,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  הצפירה
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  ששת הימים
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  כנרת
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-9181394
  לב העיר
 • מכירה
  בת ים
  1,560,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7525444
  עצמאות
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8690079
  ליבורנו
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  בצפירה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  ארלוזורוב
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  בהפועל
 • מכירה
  בת ים
  1,530,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
  בהרצוג
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5310341
  יוספטל
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5558160
  בר יהודה
 • מכירה
  בת ים
  1,395,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  ענקית ק"1
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
  אתרוג
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-7498431
  שד' העצמאות
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  058-6501656
  גדולה ויפה
 • מכירה
  בת ים
  1,440,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7182323
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  1,230,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  053-9181394
  רמת יוסף
 • מכירה
  בת ים
  1,440,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  053-9181394
  השקמה
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8464533
  רמת יוסף
 • מכירה
  בת ים
  1,260,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-2237153
  באיזור איכותי
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7525444
  יוספטל
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-5764447
  גן העיר
 • מכירה
  בת ים
  1,195,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-9677226
  מציאה!!!
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8332667
  קרוב לרכבת ולים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  בגדוד העברי
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-8332667
  קרוב לים
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-7182323
  הדדי
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5558160
  השומר
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-5764447
  משה סנה
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-7732569
  מבצע סיני
חפש בלוח העיר
נגישות