• מבני תעשיה מכירה
  חולון
  מבני תעשיה מכירה
  052-8548596
 • מכירה
  חולון
  1,490,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-4384448
  מרכז
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  054-5332111
  מפרץ שלמה - קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  054-2500250
  אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  052-4640284
  בקרית שרת מערב
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4.5 חדרים
  050-4400330
  רסקו א' - בשיטה
 • מכירה
  חולון
  2,040,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  050-2577189
  ברקת
 • מכירה
  חולון
  2,370,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-2455698
  אהוד מנור
 • מכירה
  חולון
  1,430,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  זלמן ארן
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-8090227
  סוקולוב
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-8090227
  קראוזה
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-8090227
  קאפ"ח - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  רסקו ב' המבוקש
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-8090227
  מציאה! במעלות
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-7440915
  שכונת בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-5756902
  ליאון בלום
 • מכירה
  חולון
  2,450,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  ח-300/המרגנית
 • מכירה
  חולון
  1,720,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2325209
  שמואל הנגיד - בגרין
 • מכירה
  חולון
  1,570,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2325209
  קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  1,760,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2325209
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  2,120,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5696622
  חולון הצעירה
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-2500250
  גת - תל גיבורים
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-5332111
  י"א באדר
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-3214141
  משה שרת
 • מכירה
  חולון
  1,935,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-9064141
  לסקוב
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-5556872
  רחבעם זאבי
 • מכירה
  חולון
  2,190,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2577189
  משעול היסמין - תל גיבורים
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  זלמן ארן
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  בוולקני - חדשה
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  ברץ
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  בציונות - חדש!
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  צבי שפירא
 • מכירה
  חולון
  1,460,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  אלופי צה"ל
 • מכירה
  חולון
  1,720,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
  שכונת גרין - יצחק הלוי
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7707380
  הנרייטה סולד
 • מכירה
  חולון
  1,630,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  הרב קוק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-6988604
  זכריה הרופא
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-7707380
  ערבה
 • מכירה
  חולון
  1,395,000 ₪
  דירה
  050-5111195
  דב הוז
 • מכירה
  חולון
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6944737
  מפרץ שלמה
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-3309556
  בח-370
 • מכירה
  חולון
  1,475,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-8090227
  ז'בוטינסקי - אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  1,240,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-8161847
  ארבע ארצות
 • מכירה
  חולון
  דירה
  -
  הערכת שווי
 • מכירה
  חולון
  1,600,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  קדושי קהיר
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5332111
  ברץ יוסף המבוקש
 • מכירה
  חולון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3707333
  תל גיבורים
 • מכירה
  חולון
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  1,565,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7291183
  תרצ"ו
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-5556872
  הנרייטה סולד
חפש בלוח העיר
נגישות