• מכירה
  חולון
  2,350,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7949999
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  1,790,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8904429
 • מכירה
  חולון
  1,760,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6388166
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  053-4200423
 • מכירה
  חולון
  1,790,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-2259232
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-2560078
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-7508874
 • מכירה
  חולון
  דירה
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-9225776
 • מכירה
  חולון
  1,740,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2777448
 • מכירה
  חולון
  1,590,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-3415244
 • מכירה
  חולון
  1,320,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-4862000
 • מכירה
  חולון
  1,510,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  חולון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2259232
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2995812
 • מכירה
  חולון
  1,330,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  חולון
  1,460,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-7949999
 • מכירה
  חולון
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8378324
 • מכירה
  חולון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,150,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  058-7744033
 • מכירה
  חולון
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6759999
 • מכירה
  חולון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-8007007
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  055-6623421
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3589899
 • מכירה
  חולון
  1,640,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2577189
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-5310103
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-3415244
 • מכירה
  חולון
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-2508902
 • מכירה
  חולון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2508902
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3356050
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-3093959
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-3093959
 • מכירה
  חולון
  1,220,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5627721
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7707380
 • מכירה
  חולון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
חפש בלוח העיר