• מכירה
  חולון
  1,850,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-3331238
 • מכירה
  חולון
  2,150,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7981190
  Icon
 • מכירה
  חולון
  2,150,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  2,100,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7820088
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-3250253
 • מכירה
  חולון
  1,420,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-4426001
 • מכירה
  חולון
  2,290,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6764056
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  053-9219991
 • מכירה
  חולון
  1,575,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  חולון
  1,940,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-3093959
 • מכירה
  חולון
  1,770,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,860,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6937941
 • מכירה
  חולון
  1,490,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6937941
 • מכירה
  חולון
  1,700,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6937941
 • מכירה
  חולון
  2,190,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6937941
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  חולון
  1,760,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-4426001
 • מכירה
  חולון
  1,990,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-6399990
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-3008875
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-3008875
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-5332111
 • מכירה
  חולון
  2,190,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-3976686
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-9225776
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-9225776
 • מכירה
  חולון
  1,620,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2777448
 • מכירה
  חולון
  2,350,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7949999
  Icon
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-7282862
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-6657556
 • מכירה
  חולון
  1,795,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  1,880,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  Icon
 • מכירה
  חולון
  1,670,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  חולון
  1,790,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8904429
 • מכירה
  חולון
  1,480,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  חולון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  053-8201917
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-2141278
 • מכירה
  חולון
  דירה
  -
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-3886000
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-6292995
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-6292995
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-3008875
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-4426001
 • מכירה
  חולון
  1,460,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2325209
חפש בלוח העיר