• מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-3093959
  שער ציון
 • מכירה
  חולון
  2,100,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  053-8007007
  ביאליק
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  צפת - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  2,150,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-3356050
  בקרית בן גוריון - מציאה לשיפוץ
 • מכירה
  חולון
  2,550,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-2577189
  קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  בית שערים
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  03-5222437
  במיקום מעולה בשדרת המגדלים
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  053-8007007
  ביאליק - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  2,850,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  שדרת המגדלים - צבי תדמור
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-5332111
  שמריהו לוין - שכ' רסקו ב', דירת גג
 • מכירה
  חולון
  1,510,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  -
  דב הוז - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-3093959
  שער ציון
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-5459955
  קאפ"ח
 • מכירה
  חולון
  2,250,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4.5 חדרים
  054-7282862
  זלמן ארן - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  050-7707380
  חשמונאים - דופלקס
 • מכירה
  חולון
  1,740,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  03-7291183
  בגרין - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  050-6000399
  + 2, רמז, פנטהאוז מציאה!
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  054-7282862
  ארלוזורוב - פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  1,830,000 ₪
  וילות ודירות גן
  03-7291183
  נווה ארזים
 • מכירה
  חולון
  2,650,000 ₪
  וילות ודירות גן
  03-7291183
  בגאולים
 • מכירה
  חולון
  2,300,000 ₪
  וילות ודירות גן
  050-2924927
  חדש! 117/112 מ"ר
 • מכירה
  חולון
  2,690,000 ₪
  וילות ודירות גן
  050-5459955
  פבריגט
 • מכירה
  חולון
  2,430,000 ₪
  וילות ודירות גן
  052-6100364
  בלעדי! בית פרטי
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  -
 • מכירה
  חולון
  3,370,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-8683139
  בח-300
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-5459955
  באפעל דו משפחתי
 • מכירה
  חולון
  3,580,000 ₪
  וילות ודירות גן
  8 חדרים
  -
  שמריהו לוין - קוטג'
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  050-7707380
  ירמיהו - דירת גן
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  03-7291183
  אגרובנק - קוטג'
 • מכירה
  חולון
  1,630,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  03-7291183
  אהרונוביץ
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  050-2924927
  מציאה בויצמן
 • מכירה
  חולון
  2,000,000 ₪
  וילות ודירות גן
  3 חדרים
  052-2459808
  + גינה 90 מ"ר
 • מכירה
  חולון
  2,350,000 ₪
  וילות ודירות גן
  3.5 חדרים
  052-2816155
  חלוץ
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  3.5 חדרים
  052-6388166
  בית פרטי בנווה ארזים
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  054-6025833
 • אולמות השכרה
  אולמות השכרה
  -
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  וילות ודירות גן
  2 חדרים
  -
  אגרובנק - שנקר
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  052-2433722
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  052-3356050
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  -
 • עסקים כללי
  עסקים כללי
  050-5662391
נגישות