• מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-6025833
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-2141278
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-4987500
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-3331238
 • מכירה
  בת ים
  1,460,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-6632226
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8690079
 • מכירה
  בת ים
  1,460,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,210,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,630,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,245,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2777448
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5753142
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  054-5753142
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5762389
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-9082082
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,230,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4528043
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4347145
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4347145
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4400330
 • מכירה
  בת ים
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-6890457
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3099608
 • מכירה
  בת ים
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2056000
 • מכירה
  בת ים
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  בת ים
  1,125,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6688234
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7214847
חפש בלוח העיר