• מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-7407305
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5558160
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  בת ים
  1,370,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2785003
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6424443
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-2637997
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  03-5062395
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-6268896
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3528933
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6629819
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2223855
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
 • מכירה
  בת ים
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7826886
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,560,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5867870
 • מכירה
  בת ים
  2,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5514673
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8749155
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-2056000
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  1,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
 • מכירה
  בת ים
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-3356688
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6027944
 • מכירה
  בת ים
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  בת ים
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
חפש בלוח העיר