• מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,360,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4987500
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-3847926
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3378260
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3333355
 • מכירה
  בת ים
  1,380,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6091403
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-4349008
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5556789
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-4417979
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6494822
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-4862000
 • מכירה
  בת ים
  1,150,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-4528043
 • מכירה
  בת ים
  1,270,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-4528043
 • מכירה
  בת ים
  1,100,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5222050
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  055-6650814
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-5556872
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6587875
 • מכירה
  בת ים
  1,160,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6573359
 • מכירה
  בת ים
  1,195,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  1,210,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-5459955
 • מכירה
  בת ים
  999,999 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6003464
 • מכירה
  בת ים
  1,260,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-2426547
 • מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-4987500
 • מכירה
  בת ים
  1,120,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  1,200,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-2237153
 • מכירה
  בת ים
  1,180,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-9251030
 • מכירה
  בת ים
  1,190,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-7498431
 • מכירה
  בת ים
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  03-5062395
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  03-5084818
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  050-5222050
חפש בלוח העיר
נגישות