• מכירה
  חולון
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2259232
  הפורצים
 • מכירה
  חולון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2259232
  נאות רחל
 • מכירה
  חולון
  1,210,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2259232
  חולון הירוקה
 • מכירה
  חולון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2995812
  שנקר
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-6388166
  במעפילים
 • מכירה
  חולון
  1,190,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  הטייסים
 • מכירה
  חולון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  החרמון
 • מכירה
  חולון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2508902
  + חצי, דב הוז
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4528043
  מרכז
 • מכירה
  חולון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7947749
  דב הוז
 • מכירה
  חולון
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5635064
  אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3356050
  הגליל - מרכז העיר
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3356050
  מציאה! - בביל"ו
 • מכירה
  חולון
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3356050
  הופיין + מעלית
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-4879409
  נאות רחל
 • מכירה
  חולון
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2500250
  בהרצוג
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2777448
  הרב קוק
 • מכירה
  חולון
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2872602
  משה דיין
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6737047
  חולון הירוקה
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2500250
  רסקו א'
 • מכירה
  חולון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2500250
  בביל"ו
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-3847926
  הופיין 37
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-6000399
  הסתדרות
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
  הגר"א
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
  חומה ומגדל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
  ק"ב מושקעת חניה
 • מכירה
  חולון
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  גרין
 • מכירה
  חולון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  סוקולוב
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  סוקולוב - במרכז
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  סוקולוב
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  054-7282862
  יוטבתה - ק"ק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7707380
  נווה ארזים
 • מכירה
  חולון
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5238732
  הבעש"ט -מציאה !
 • מכירה
  חולון
  1,630,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7820088
  במרכז העיר חנקין
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-3537316
  באגרובנק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6000399
  קלישר
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5459955
  בטייסים
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  03-5048657
  נס ציונה
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  סוקולוב
 • מכירה
  חולון
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-7820088
  העבודה פינת אילת
 • מכירה
  חולון
  1,230,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  055-6623421
  חומה ומגדל
 • מכירה
  חולון
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-8332667
  חתום פינוי בינוי
 • מכירה
  חולון
  1,200,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
  אילת
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
  הרצוג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  -
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  053-8007007
  בקרית שרת
 • מכירה
  חולון
  4,590,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6.5 חדרים
  -
  בחנקין
 • מכירה
  חולון
  4,400,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  03-6510000
  בפרוייקט OPEN
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  052-2459808
  בח-300 - פנטהאוז מפואר
 • מכירה
  חולון
  3,850,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
  בח-300
חפש בלוח העיר
נגישות