• מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  -
  עמל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  -
  צאלים
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  -
  ירמיהו
 • מכירה
  חולון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
  נאות יהודית
 • מכירה
  חולון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6737787
  מציאה!
 • מכירה
  חולון
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6388166
  מפרץ שלמה
 • מכירה
  חולון
  1,660,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מסילת העולים
 • מכירה
  חולון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  הרב עוזיאל
 • מכירה
  חולון
  1,560,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4563988
  מרכז
 • מכירה
  חולון
  1,740,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4563988
  פנחס לבון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  054-4338148
  הגליל מסודרת
 • חנויות השכרה
  חולון
  חנויות השכרה
  03-5566565
 • חנויות מכירה
  חולון
  חנויות מכירה
  050-8241601
 • חנויות מכירה
  חולון
  חנויות מכירה
  050-5662391
 • חנויות מכירה
  חולון
  חנויות מכירה
  -
 • מכירה
  חולון
  1,360,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  דגניה
 • מכירה
  חולון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  במתמיד
 • מכירה
  חולון
  1,350,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-2816155
  אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  054-5332111
  בשכונת גרין
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  החי"ם
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-9082082
  י"א באדר
 • מכירה
  חולון
  1,290,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-8548596
  חשמונאים - שכונת גרין
 • מכירה
  חולון
  1,160,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  אילת
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  03-5222437
 • מכירה
  חולון
  1,150,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-7282862
  קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  1,150,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-2577189
  מרכז השקט
 • מכירה
  חולון
  4,300,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  שדרת המגדלים
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  03-6510000
  פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  2,170,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-7850667
  שער ציון
 • מכירה
  חולון
  2,295,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  03-7291183
  קרן היסוד - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-2924927
  ארלוזורוב
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-2924927
  ברחל
 • מכירה
  חולון
  1,770,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4.5 חדרים
  050-2577189
  זלמן ארן - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-7707380
  מונטיפיורי - טריפלקס גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  03-6510000
  מיני פנטהאוז בפרוייקט DAVID
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-5459955
  קאפ"ח - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  1,990,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-8241601
  השחף
 • מכירה
  חולון
  2,120,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  052-3755958
  + 1, ביאליק פינת הופיין
 • מכירה
  חולון
  1,990,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-8241601
  השחף
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-6000399
  רחל - מיני פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  -
  לוויתן
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  7 חדרים
  03-5222437
  דופלקס-לופט-גן
 • מכירה
  חולון
  3,300,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  052-3356050
  משעול הנופך - קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  050-6000399
  + 2, דירת גג ברחל
 • מכירה
  חולון
  2,450,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5 חדרים
  052-7407305
  במציאה בביאליק
 • מכירה
  חולון
  3,180,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5.5 חדרים
  052-6937941
  קרית שרת - דירת גן
 • מכירה
  חולון
  3,090,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  -
  אדם יקותיאל
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  050-5762389
  רסקו א'
 • מכירה
  חולון
  3,190,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  03-7291183
  אגרובנק - קוטג' פינתי
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4.5 חדרים
  -
  רסקו ב'
חפש בלוח העיר
נגישות