• מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-2728053
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  1,295,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  055-6650814
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-8683139
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-6000399
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  חולון
  1,100,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2777448
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6737047
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  058-7080070
 • מכירה
  חולון
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5072564
 • מכירה
  חולון
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5238732
 • מכירה
  חולון
  1,320,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-4426001
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  03-5048657
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2 חדרים
  050-7979955
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6000399
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  1,220,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-9599967
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  1,240,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-7981190
 • מכירה
  חולון
  1,370,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  -
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  03-5222437
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  -
 • מכירה
  חולון
  1,100,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  חולון
  1,095,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-4528043
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2 חדרים
  052-3033677
 • מכירה
  חולון
  990,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-2369190
 • מכירה
  חולון
  דירה
  2 חדרים
  055-6623421
 • מכירה
  חולון
  3,850,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  4,400,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,950,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  050-9643404
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  050-3220871
 • מכירה
  חולון
  2,990,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  052-3356050
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,090,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,600,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-2577189
 • מכירה
  חולון
  2,390,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-8548596
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  055-6623421
 • מכירה
  חולון
  2,080,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  03-5222437
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  -
 • מכירה
  חולון
  2,200,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  058-7744033
 • מכירה
  חולון
  1,990,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-2816155
 • מכירה
  חולון
  4,150,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-7949999
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-5111221
חפש בלוח העיר