• מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,880,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5523900
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-3999426
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,590,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2203316
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,750,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,860,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,850,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,420,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-9700096
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,750,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5318511
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5200827
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-8225432
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-7803938
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,270,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,180,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8329450
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-5300005
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,870,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3072262
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2203316
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,325,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5200827
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4557074
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5318511
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5200827
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-5318511
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2 חדרים
  052-4720841
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,620,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,750,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,230,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-5200827