• מכירה
  ירושלים
  דירה
  072-3926608
  הר חומה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  072-3926608
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  072-3926608
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  ארנונה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  בקעה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  הולילנד
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  צור הדסה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  צור הדסה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  גבעת משואה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  -
  ארנונה
 • מכירה
  ירושלים
  דירה
  02-5665546
  רחביה/ טלביה
 • מכירה
  רחובות
  2,400,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  7 חדרים
  -
  מנוחה ונחלה פנטהאוז
 • מכירה
  באר יעקב
  דירה
  5 חדרים
  052-8960373
  בשכונת היוקרה
 • השכרה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-4364345
  בס"ד, במרכז רמת אליהו
 • השכרה
  ראשון לציון
  5,500 ₪
  דירה
  4 חדרים
  055-9333671
  בסופר יעקב
 • השכרה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-4319304
  בנאות אשלים- מרווחת
 • השכרה
  ראשון לציון
  4,500 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  055-9333671
  מערב הוותיק
 • השכרה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-9693199
  נאות אשלים
 • השכרה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4319304
  בנאות שקמה מיני פנטהאוז
 • השכרה
  ראשון לציון
  7,500 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים - קוטג'
 • השכרה
  ראשון לציון
  4,200 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8228765
  בתוף
 • השכרה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  ברח' ההדרים
 • השכרה
  ראשון לציון
  11,500 ₪
  וילות ודירות גן
  8 חדרים
  050-2890320
  חדרים בנווה דקלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  052-5559979
  שמשון זליג - באירוס המבוקשת
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,080,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  054-3072262
  קרובה למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,800,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  052-7407701
  מרכזית
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  -
  קאפ"ח
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  6 חדרים
  -
  מרדכי פופל
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  050-7615024
  כ-5 חד', קרוב למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  -
  רמב"ם - בניין בוטיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-5459955
  בגדוד העברי
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-8228765
  בקרית האומנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  054-2385953
  בקרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  054-2385953
  בנאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-8225432
  בגני אסתר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-3349899
  מעלית + חניה בטאבו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,850,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-3349899
  מעלית + חניה בטאבו
 • מכירה
  ראשון לציון
  3,650,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  052-5562422
  בשער הים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  -
  מאירוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-6778111
  נווה ים - מבצע חיר"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  055-9333671
  נווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-4218566
  בשער הים
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,050,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-5318511
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  5 חדרים
  050-7508874
  חיל החימוש
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4.5 חדרים
  050-6363011
  בנווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,765,000 ₪
  דירה
  4.5 חדרים
  052-7407701
  סלון גדול
נגישות