• מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! אברמוביץ - אבשלום
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-2426547
  נאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-4434008
  בבניין מפואר מאוד
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,280,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  053-7347285
  חיל האוויר - בסקאי
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  03-7290222
  שכונת רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  ברמז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  052-3585007
  הזדמנות עולמית!
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,560,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-7407701
  במרכז אחרי תמ"א 38
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-3072262
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,600,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-8055100
  באיזור רמז המבוקש
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,375,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-2385953
  בקרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2203316
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,390,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
  בשכונת כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-8228765
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  שד' כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6778111
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2426547
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
  בשכונת כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
  שכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  בשכונת אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,750,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-6100364
  כמו 4 חד' - שכונת רביבים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2426547
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  ליד גן העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  משופצת
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  2 דקות הליכה מרוטשילד
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,475,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  053-6100960
  אברבנאל
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  מרכז ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3072262
  מרכז השקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,495,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2203316
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  יהודה לייב פינסקר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-2385953
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  חדשה מקבלן באיזור המרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
  דירה מדהימה בנאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,495,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
  שכונת אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4438273
  בבנין חדיש קרוב למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  חדשה בשוק במרכז העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  בלעדי!
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  בשכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת אליהו
חפש בלוח העיר
נגישות