• מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  03-9500435
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  052-8332667
  נווה חוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  במערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  בוותיקה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-8228765
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6778111
  בקרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-8862767
  במרכז העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,770,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4557074
  ברמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4557074
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  ביהודה לייב פינסקר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2203316
  בלב העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3072262
  שכונה ירוקה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7407701
  קומה 6
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7407701
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,595,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  + ממ"ד כחדר שינה נוסף
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,275,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
  גן נחום בקרבת סוקולוב
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
  מפוארת ביותר בגן העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,475,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5318511
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,870,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! חלום ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7615024
  במערב החדש
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  03-7290228
  2 דקות הליכה מרוטשילד
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  במחיר מציאה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,395,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5318511
  באברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  קרובה למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,400,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  בלעדי! בשכ' השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,590,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2426547
  קרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  ברניצקי
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7291183
  בטיומקין
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  + חצי, בשכ' רמז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  בנווה אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,310,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  בשכונת רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  קרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  נווה הדרים
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  בנורדאו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-2203316
  צמודה לק. רוטשילד
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,410,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-8329450
  + 1, מצויינת להשקעה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8228765
  נאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5318511
  במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2 חדרים
  03-9500435
  ש"י עגנון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,225,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-4600960
  הזדמנות נדירה באיזור השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6778111
  באשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  איזור המרכז
חפש בלוח העיר
נגישות