• מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  050-5459955
  כצנלסון - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  050-3093959
  מוזמנים ל"בית פתוח"
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  052-2816155
  השר שפירא - פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  3,250,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  03-7291183
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  3,300,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  054-3366300
  ח-501 - גולדה מאיר
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  054-3366300
  ח-501 - גולדה מאיר
 • מכירה
  חולון
  2,500,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  052-6541223
  אורי צבי גרינברג 13
 • מכירה
  חולון
  3,900,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  052-3356050
  קרית בן גוריון - פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  050-4218566
  במרכז השקט - דופלקס
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  03-6510000
  פנטהאוז
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  גוש עציון
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  מרדכי מקלף
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  -
  ח-300
 • מכירה
  חולון
  2,290,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  לח"י - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-6632226
  צפת - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  4,500,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  077-3382218
  ח-300 - בהדס
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  -
  סירקין - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-5332111
  שמריהו לוין - שכ' רסקו ב'
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-8378324
  ביל"ו 5
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  03-6510000
  מיני פנטהאוז בפרוייקט DAVID
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  055-6623421
  שכטר - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  -
  לוחמי הנגב
 • מכירה
  חולון
  1,860,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4.5 חדרים
  050-2577189
  פייר קניג - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4.5 חדרים
  054-7282862
  בארז - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  050-5459955
  קאפ"ח - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  055-6623421
  בית שערים - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  052-4563988
  אגרובנק - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  050-5459955
  בית פתוח ביום שישי
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  050-6000399
  + 2, פנטהאוז ברמז
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  03-7291183
  בגרין - דירת גג
 • מכירה
  חולון
  פנטהאוז ודירות גג
  3 חדרים
  050-5111221
  לוחמי הנגב - דו קומתי
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  8 חדרים
  050-5111221
  רסקו א' - ברימון
 • מכירה
  חולון
  5,100,000 ₪
  וילות ודירות גן
  12 חדרים
  052-4426001
  הספורטאים
 • מכירה
  חולון
  1,795,000 ₪
  וילות ודירות גן
  03-7291183
  בנווה ארזים
 • מכירה
  חולון
  2,650,000 ₪
  וילות ודירות גן
  03-7291183
  בגאולים
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-5459955
  באפעל - דו משפחתי
 • מכירה
  חולון
  3,500,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  -
  רפאל איתן
 • מכירה
  חולון
  3,580,000 ₪
  וילות ודירות גן
  8 חדרים
  -
  שמריהו לוין
 • מכירה
  חולון
  2,650,000 ₪
  וילות ודירות גן
  5 חדרים
  -
  גרינבוים - דופלקס גן
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-7707380
  ארלוזורוב - קוטג'
 • מכירה
  חולון
  3,370,000 ₪
  וילות ודירות גן
  6 חדרים
  050-8683139
  בח-300
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  5.5 חדרים
  052-3601883
  +ממ"ד, ברחוב שקט במרכז העיר
 • מכירה
  חולון
  2,750,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  -
  בציונות 21
 • מכירה
  חולון
  1,630,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  03-7291183
  אהרונוביץ
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  052-8378324
  ביל"ו 5 - דירת גן
 • מכירה
  חולון
  3,290,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  050-2511143
  דירת גן בקרית רבין
 • מכירה
  חולון
  1,870,000 ₪
  וילות ודירות גן
  3 חדרים
  050-9332338
  הופיין
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  3.5 חדרים
  052-6388166
  בית פרטי בנווה ארזים
 • מכירה
  חולון
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  050-7707380
  ירמיהו - דירת גן
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  וילות ודירות גן
  4 חדרים
  052-3356050
  רמת הגולן 1
חפש בלוח העיר
נגישות