• מכירה
  ראשון לציון
  1,700,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2426547
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,430,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מרכז ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  -
  שכונת כצנלסון
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7407701
  לב העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2426547
  קרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,460,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-2203316
  מרכז העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8225432
  מיקום מבוקש
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  בשכונת רמב"ם
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-8862767
  ברמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8228765
  רמת אליהו - אטרקטיבית
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רמת אליהו
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  אברמוביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  קדמת ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,340,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  שרירא
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,840,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! חלום ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-6027944
  שכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות אשלים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,670,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5662391
  נאות שקמה
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  בשכונה מבוקשת
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  מישור הנוף
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-7272338
  בשכונת השומר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,280,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6363011
  מרכז העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,100,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-3633650
  אנילביץ
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-5965886
  בקרית ראשון
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,240,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8225432
  למשקיעים!
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,290,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-8862767
  במיקום איכותי
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-2203316
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,140,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-5756902
  זלמן שניאור
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  052-6027944
  קרוב למרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  2.5 חדרים
  050-8228765
  בהזדמנות במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,330,000 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  -
  מערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,250,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  -
  + חצי, במרכז
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,220,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-8862767
  + חצי, במרכז העיר
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  052-2509379
  נווה ים
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,220,000 ₪
  דירה
  2 חדרים
  050-8228765
  + חצי, אטרקטיבי במיוחד
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  -
  שכ' השומר - דופלקס
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  050-7803938
  קרית גנים
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! בכלניות היוקרתית
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  050-6778111
  בנווה ים - פנטהאוז
 • מכירה
  ראשון לציון
  3,100,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  6 חדרים
  050-4218566
  נווה חוף - פנטהאוז
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,180,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-4600960
  במרכז האיכותי והשקט
 • מכירה
  ראשון לציון
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-7803938
  במערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,650,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5.5 חדרים
  050-4218566
  בכרמים - מיני פנטהאוז
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,090,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  050-8228765
  הכי אטרקטיבי במערב הוותיק
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,190,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-3072262
  דירת גג חדישה
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,290,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  052-4384448
  גני ראשון - דירת גג
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,190,000 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  5 חדרים
  054-5965886
  בגדוד העברי
חפש בלוח העיר
נגישות