• מכירה
  ראשון לציון
  1,850,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-8228765
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,660,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2808372
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,200,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-5388316
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,870,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,090,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,460,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-6778111
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-8862767
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,600,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-9333671
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,800,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-4218566
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-2426547
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-8225432
 • מכירה
  ראשון לציון
  2,140,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-8225432
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,790,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-8332667
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  050-5662391
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,590,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,690,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,540,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-3072262
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,850,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  050-2203316
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-7305527
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-9774787
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  054-7305527
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,520,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,450,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,730,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-5965886
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3.5 חדרים
  054-8862767
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  052-4720841
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  055-6803608
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,150,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-3072262
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,370,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7407701
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,540,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-7407701
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-7803938
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,455,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-9500435
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,380,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,470,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-7290222
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-4600960
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6363011
 • מכירה
  ראשון לציון
  דירה
  3 חדרים
  050-8329450
 • מכירה
  ראשון לציון
  1,130,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-8329450
חפש בלוח העיר
נגישות