• מכירה
  חולון
  1,715,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  הופיין
 • מכירה
  חולון
  2,090,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  באצ"ל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-7282862
  אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  1,750,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-7282862
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  2,490,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2010777
  פיכמן/ח-501
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-8001266
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  2,200,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2459808
  פיארברג 9
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  שמעון אבידן
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  077-4300218
  חייבת להימכר!
 • מכירה
  חולון
  2,230,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-5696622
  חולון הצעירה
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
  גוש עציון
 • מכירה
  חולון
  1,780,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2513053
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  התחיה
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3356050
  רמת הגולן - קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3356050
  לנדאו
 • מכירה
  חולון
  2,290,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-3356050
  ח-300 - הזדמנות!
 • מכירה
  חולון
  1,890,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-6632226
  הנרייטה סולד
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-6632226
  יריחו
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-9082082
  ח-501
 • מכירה
  חולון
  1,780,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6027944
  במרכז השקט
 • מכירה
  חולון
  1,570,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-2325209
  + חצי, נאות רחל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-9332338
  קרית שרת
 • מכירה
  חולון
  1,760,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-6737047
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-5332111
  אבן עזרא
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  ביאליק
 • מכירה
  חולון
  1,660,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  03-7291183
  אלופי צה"ל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-2777448
  זלמן ארן
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  ארלוזורוב
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-6388166
  גוש עציון
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  050-6000399
  יבנה
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  ויצמן
 • מכירה
  חולון
  1,540,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  -
  שכונת גרין
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  במרכז
 • מכירה
  חולון
  1,950,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-4563988
  עמל
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  052-6100364
  בלעדי! אברמוביץ - אבשלום
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  -
  בשומר
 • מכירה
  חולון
  דירה
  -
  הערכת שווי
 • מכירה
  חולון
  דירה
  4 חדרים
  054-9750708
  בתל גיבורים
 • מכירה
  חולון
  1,390,000 ₪
  דירה
  052-2816155
  כ-3 חד', טרומפלדור - אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  1,690,000 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-4563988
  רמז
 • מכירה
  חולון
  1,650,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  מרכז
 • מכירה
  חולון
  1,190,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  להשקעה בחצרים!
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3.5 חדרים
  050-5459955
  ברותר
 • מכירה
  חולון
  1,620,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
  אגרובנק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-7981190
  קרית בן גוריון
 • מכירה
  חולון
  1,375,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  בתותחנים
 • מכירה
  חולון
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  קראוזה
 • מכירה
  חולון
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  דוד צדוק
 • מכירה
  חולון
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  + חצי, פנחס לבון
חפש בלוח העיר
נגישות