• מכירה
  בת ים
  דירה
  3.5 חדרים
  052-2056000
  בלפור
 • מכירה
  בת ים
  1,600,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  -
  בר יהודה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
  אלי כהן
 • מכירה
  בת ים
  1,250,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
  בהרצל זקוקה לרענון קל
 • מכירה
  בת ים
  1,160,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6962827
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6962827
  דנין
 • מכירה
  בת ים
  1,290,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  בבלפור
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  רזיאל
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  פארק הים
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-4349008
  קיבוץ גלויות
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  03-5062395
  הפועל
 • מכירה
  בת ים
  1,740,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  03-5084818
  חדשה בבניה
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-5556872
  באיזור שקט
 • מכירה
  בת ים
  1,330,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7498431
  במנדלי
 • מכירה
  בת ים
  1,720,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2369190
  הים
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4862000
  איזור הקניון
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-2808266
  מבצע סיני
 • מכירה
  בת ים
  2,260,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5627721
  במרכז השקט
 • מכירה
  בת ים
  1,770,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8972994
  רמב"ם
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-6721928
  רוטשילד
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-6737047
  כובשי החרמון
 • מכירה
  בת ים
  1,550,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-2369190
  דניאל
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-8505048
  בנביאים
 • מכירה
  בת ים
  1,450,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-6721928
  ירושלים
 • מכירה
  בת ים
  1,490,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-6721928
  הרצל
 • מכירה
  בת ים
  2,220,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8505048
  בן גוריון
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  בר אילן
 • מכירה
  בת ים
  1,540,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8972994
  משופצת
 • מכירה
  בת ים
  1,420,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8972994
  ההגנה
 • מכירה
  בת ים
  1,620,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8972994
  הרצל
 • מכירה
  בת ים
  1,350,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
  בלפור
 • מכירה
  בת ים
  1,300,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-6587875
  מנדלי מוכר ספרים
 • מכירה
  בת ים
  1,580,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-7544443
  בנביאים 39
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  הרשת
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  קרייתי
 • מכירה
  בת ים
  1,520,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  חשמונאים
 • מכירה
  בת ים
  1,310,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  ליבורנו
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
  הרב מימון
 • מכירה
  בת ים
  1,280,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  רמת הנשיא
 • מכירה
  בת ים
  1,980,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  גן העיר
 • מכירה
  בת ים
  1,500,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  ז'בוטינסקי
 • מכירה
  בת ים
  1,390,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  וותיקים
 • מכירה
  בת ים
  1,320,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
  ירושלים
 • מכירה
  בת ים
  1,850,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-3378260
  סוקולוב
 • מכירה
  בת ים
  1,140,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8332667
  מציאה!
 • מכירה
  בת ים
  1,480,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5764447
  גן העיר
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5111221
  אלתרמן
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5459955
  אנה פרנק
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-3611151
  שפירא
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5762389
  ליד הים
חפש בלוח העיר
נגישות