• השכרה
  בת ים
  4,500 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-8464533
  מרכז
 • השכרה
  בת ים
  9,000 ₪
  דירה
  5 חדרים
  050-5706388
  יצחק שדה
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-4349008
  יוספטל
 • השכרה
  בת ים
  4,700 ₪
  דירה
  4 חדרים
  052-2732836
  רוטשילד
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  4 חדרים
  052-3585007
  בבן גוריון
 • השכרה
  בת ים
  6,500 ₪
  דירה
  4 חדרים
  050-7814390
  בשי עגנון בבניין חדש
 • השכרה
  בת ים
  4,900 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-3099608
  דניאל
 • השכרה
  בת ים
  4,300 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-3099608
  נחום ניר
 • השכרה
  בת ים
  8,300 ₪
  דירה
  4 חדרים
  054-9784444
  בן גוריון
 • השכרה
  בת ים
  3,700 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2056000
  כ"ט בנובמבר
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-3585007
  בבן גוריון
 • השכרה
  בת ים
  4,200 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-8464533
  טבנקין
 • השכרה
  בת ים
  4,000 ₪
  דירה
  3.5 חדרים
  052-8972994
  יוספטל
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  -
  בר אילן
 • השכרה
  בת ים
  4,200 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-2056000
  בלפור - ליד העירייה
 • השכרה
  בת ים
  3,600 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  בדקר
 • השכרה
  בת ים
  4,300 ₪
  דירה
  3 חדרים
  050-4218566
  מושקעת ברמה גבוהה
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  052-2433722
  במגדלים
 • השכרה
  בת ים
  5,500 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5681900
  הצפירה
 • השכרה
  בת ים
  5,500 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-5681900
  הצפירה
 • השכרה
  בת ים
  4,500 ₪
  דירה
  3 חדרים
  -
  רוטשילד
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
  יצחק שדה
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  3 חדרים
  050-5222050
  הרצל
 • השכרה
  בת ים
  3,700 ₪
  דירה
  3 חדרים
  054-5655888
  הזית
 • השכרה
  בת ים
  2,200 ₪
  דירה
  -
  ביל"ו
 • השכרה
  בת ים
  4,000 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4313239
  ביוספטל
 • השכרה
  בת ים
  3,800 ₪
  דירה
  3 חדרים
  052-4417979
  עירייה
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5222050
  יוספטל 87
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-5222050
  מנדלי
 • השכרה
  בת ים
  3,300 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6494822
  התחיה
 • השכרה
  בת ים
  3,250 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  050-4862000
  מרכז
 • השכרה
  בת ים
  3,400 ₪
  דירה
  2.5 חדרים
  054-3099608
  קרייתי
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2.5 חדרים
  050-6610320
  אזור שקט -הראשונים
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-3585007
  במרכז
 • השכרה
  בת ים
  3,100 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-8464533
  מרכז
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-7363433
  מנדלי
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  2 חדרים
  052-7363433
  בבן גוריון
 • השכרה
  בת ים
  3,100 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-6801343
  בלפור
 • השכרה
  בת ים
  5,500 ₪
  דירה
  2 חדרים
  052-5681900
  בן גוריון
 • השכרה
  בת ים
  2,700 ₪
  דירה
  2 חדרים
  054-9307999
  בגדוד העברי
 • השכרה
  בת ים
  2,000 ₪
  דירה
  חדר אחד
  054-3367226
  חדר בגפן -שותפה
 • השכרה
  בת ים
  3,200 ₪
  דירה
  חדר אחד
  052-8464533
  דניאל
 • השכרה
  בת ים
  2,200 ₪
  דירה
  חדר אחד
  050-5514673
  הרצל
 • השכרה
  בת ים
  2,900 ₪
  דירה
  חדר אחד
  053-3319792
  ירושלים
 • השכרה
  בת ים
  2,700 ₪
  דירה
  חדר אחד
  052-5681900
  בית וגן
 • השכרה
  בת ים
  2,800 ₪
  דירה
  חדר אחד
  054-7498431
  מ"ג
 • מכירה
  בת ים
  דירה
  6 חדרים
  050-4218566
  גן העיר
 • השכרה
  בת ים
  3,300 ₪
  דירה
  חדר אחד
  03-5063569
  בס"ד, במרכז יחידת דיור
 • השכרה
  בת ים
  6,500 ₪
  פנטהאוז ודירות גג
  4 חדרים
  054-5867870
  עגנון
 • השכרה
  בת ים
  דירה
  חדר אחד
  050-5556344
  דירת חדר יפיפיה
חפש בלוח העיר
נגישות